Životné poistenie a jeho možnosti

Smrť, úraz alebo choroba - máte možnosť záchranyVedeli ste o tom, že vlastný život si môžete zabezpečiť aj bez toho, že by ste niekam cestovali? Väčšinou sa ľudia zabezpečujú preto, aby nemali problémy, ak sa im niečo v zahraničí stane. Túto možnosť môžete využiť aj doma na Slovensku a to tým, že si zabezpečíte životné poistenie. O čo konkrétne ide, aké možnosti vám ponúka, či sa týka bytostne len vašej osoby a kde je možné nájsť tú najvýhodnejšiu a najlepšiu ponuku si povieme v nasledujúcich riadkoch.

U koho je najlepšie a najvýhodnejšie?

Najlepšie a najvýhodnejšie životné poistenie vám neposkytne každý, aj keď to pracovníci rôznych poisťovacích spoločností môžu tvrdiť. Sami iste viete, že tá najlepšia ponuka je len jedna a napriek tomu, že by ste nechceli nikoho uraziť, iné ponuky už tento prívlastok neponesú. Ako viete jednotlivé spoločnosti majú svoje vlastné pobočky, ktoré môžete navštíviť a osobne si všetky ich ponuky naštudovať, preskúmať a potom z nich vyvodiť závery. Vašou druhou možnosťou je využiť prieskum životného poistenia online na zivotnapoistka.sk, ktorý vám rýchlo a efektívne zobrazí všetky možné ponuky, a to podľa vašich kritérií, prípadne podľa toho, aké kritéria spĺňate vy. Okrem toho si môžete o nejakú ponuku priamo z prieskumu požiadať.

Porovnanie pomocou kalkulačky

Všetky ponuky životného poistenie si urobíte rýchlo a online cez porovnanie, ktoré vám bude vygenerované pomocou kalkulačky. Nebojte sa, nemusíte zadávať žiadne špeciálne čísla, ako to názov kalkulačka evokuje, ale len niekoľko údajov ohľadom vášho života, zamestnania atď. Nemusíte sa báť, pretože nič nie je natoľko osobné, aby ste sa mali obávať zneužitia vami zadaných údajov, ktorých zneužitie by aj tak nehrozilo, pretože systém je riadne zabezpečený proti krádeži osobných údajov. Aby vám kalkulačka zobrazila čo najpresnejšie porovnanie a čo najpresnejšie výpočty z kalkulačky, je nutné vyplniť korektne všetky požadované údaje, aby aj vaša prípadná okamžitá žiadosť bola korektná a neskôr aj akceptovateľná.

O čo ide a vaše možnosti

V tejto časti článku sa povenujme tomu, čo máte okrem základného balíčka k dispozícií. Najskôr so však konkretizujeme základný balíček, keďže sme doposiaľ nemali čas sa tomuto povenovať. Životné poistenie ako také, známe aj pod prívlastkom „rizikové“, je základný balíček, ktorý obnáša poistenie smrti. To znamená, že v pravidelných intervaloch zasielate spoločnosti poplatky, aby po vašej smrti bola vaša rodina zabezpečená alebo aby mali z čoho financovať pohreb, ktorého výdavky môžu presiahnuť aj niekoľko tisíc eur. Rizikové životné poistenie sa odporúča hlavne živiteľom rodín, to znamená tým, na ktorých plat je rodina odkázaná a jeho strata by nemusela bolieť len z bytostnej stránky, ale aj z tej existenčnej.

Ak by vám takýto základný balíček nestačil a peniaze by ste si chceli „užívať“ skôr, máte možnosť si zvoliť rôzne iné pripoistenia. Delíme ich do piatich základných skupín, ktorými sú úraz, zdravie/choroba, invalidita, strata zamestnania alebo deti. Každá poistná udalosť vás môže odstaviť na dlhšiu či kratšiu dobu, čo pre vás bude predstavovať stratu financií nielen zo zdravotného, ale aj z pracovného hľadiska. A práve tieto situácie vyriešia pripoistenia tým, že vám všetko preplatia. Samozrejme rozsah preplatenia závisí od toho, ako ste si to stanovili v zmluve. Čo sa týka pripoistenia detí, je to veľmi múdre rozhodnutie pre tých, ktorých deti sú veľmi energické, niekedy až hyperaktívne a mnohokrát sa ocitajú v nebezpečných situáciách. To, či si svoj základný balíček rozšírite, závisí od vás. Nikto vás do toho nebude nútiť.

Investovanie cez ŽP?So sporením

Základný balíček vám umožňuje rozšíriť si vaše životné poistenie o sporenie, to znamená, že vtedy sa už bavíme o prívlastku kapitálové a investičné. Aký je medzi nimi rozdiel, keď oba majú na starosti odkladať vaše peniaze, poprípade ich znásobiť?

Rozdiel je v tom, že pri kapitálovom type určuje samotná spoločnosť, kde budú vaše peniaze odoslané, aby sa následne zhodnotili. Suma na vašom účte sa zvyšuje pomaličky, pretože poisťovňa investuje do stálych dlhopisov overených spoločností. Váš garantovaný nárast investícií predstavuje tzv. TUM, čo je technická úroková miera. Jej hornú hranicu určuje štát, aby si poisťovne nestanovili také sľuby, ktoré nemôžu splniť. Pri investičnom type životného poistenia si to, kde budú vaše vklady investované, určujete viac-menej sami. Môžete investovať bezpečne, a to do bezpečných dlhopisov firiem alebo investovať môžete aj riskantnejším spôsobom a to do rôznych akcií.

Sú však skutočne tieto dva typy životného poistenia také výhodné? Nie tak celkom. Ich výhodnosť môžete pocítiť až vo chvíli, keď zmluvne dôjde k oficiálnemu koncu sporenia, ale nie skôr. A to preto, lebo prvé mesiace resp. roky sporenia a pravidelného investovania sa z vašej sumy sťahuje na rôzne poplatky, ktoré si poisťovacia spoločnosť stanovila. To znamená, ž počas tohto obdobia sa môže bez problémov stať, že budete na nule prípadne na veľmi nízkej čiastke aj napriek vašim vkladom. Preto na sporenie odporúčame využiť produkt na to vopred určený napr. cez bankovú spoločnosť.

Možnosť zrušenia produktu

Ak by ste sa dali do nevýhodného produktu resp. ak by ste si užitočnosť životného poistenia rozmyslela, máte možnosť ho kedykoľvek zrušiť. Samozrejme, nemali by ste počítať  s tým, že sa vám nejaké tie peniaze vrátia, s výnimkou sporiacich typov. Ale ako sme si vyššie uviedli, aj pri týchto je potrebné vystihnúť správnu dobu výpovede, aby ste neskončili s „holou riťou“. Predtým, ako požiadate o výpoveď takéhoto produktu, sa informujte o odkupnej hodnote vášho sporenia, aby ste si neskôr nebúchali hlavu do steny.

Nechajte si poradiť

Možno sa vám to nebude zdať, ale výber životného poistenia je vážny krok a pokiaľ nechcete zbytočne prísť o hŕbu vašich peňazí a chcete ho urobiť online, tak sa vám núka bezplatná pomoc, za ktorú by ste osobne zaplatili aj niekoľko desiatok eur. Len navštívte hore zmienenú stránku, na ktorej je vám o. i. k dispozícii aj kalkulačka aj porovnanie ponúk tohto produktu.

Na záver by sme si len zhrnuli, že najlepšie životné poistenie získate vďaka porovnaniu z kalkulačky online a viac o tomto produkte sa dočítate aj v iných článkoch.

Dôvody na výpoveď PZP a ich vzory

Pozrite si ako má vyzerať vzorKoľkokrát ste si už povedali, že povinné zmluvné poistenie, ktoré platíte, je predražené? Prípadne sa udialo niečo, pre čo sa už neoplatí mať toto poistenie uzatvorené? Vaše súčasné PZP nemusíte platiť nasilu, ak požiadate o zrušenie poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok, ktorý už neplánujete, prípadne nemôžete používať. Poznáte dôvody, pre ktoré je možné a akceptovateľné podať výpoveď poistnej zmluvy? Ak nie, tak v tomto článku vám povieme o všetkom, čo je pre zrušenie PZP potrebné. Poskytneme vám nielen informácie, ale aj konkrétne dokumenty, prípadne vzory zrušenia poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok.

Vzor výpovede PZP

Rozhodli ste sa podať žiadosť o zrušenie PZP? Tak v tom prípade vám povieme, akými cestami možno vaše poistenie zrušiť, ako aj to, čo treba predložiť. Žiadosť o zrušenie PZP môžete predložiť z rôznych dôvodov (bližšie nižšie) a viacerými spôsobmi. Môžete tak urobiť telefonicky, osobne alebo písomne. Písomnú žiadosť môžete odoslať do pobočky poštou alebo ju tam osobne zaniesť. Pri všetkých spôsoboch výpovede PZP si nezabudnite prichystať vašu poistnú zmluvu, pretože na zrušenie budete potrebovať minimálne číslo vašej poistky.

Okrem toho ako vzor výpovede môžete použiť nasledujúce informácie. Do hlavičky uveďte vaše meno, priezvisko kontaktné údaje. Trošku nižšie vpravo uveďte adresu spoločnosti, z ktorej chcete vypovedať. Nižšie z ľavého kraja napíšte „Predmet:“, ktorý môžete formulovať ako chcete, ale samozrejme výstižne. Napríklad Žiadosť o zrušenie PZP číslo xxx, Výpoveď poistnej zmluvy číslo xxx atď., no nezabudnite za tým uviesť číslo vašej poistnej zmluvy, aby poisťovacia spoločnosť vedela presne identifikovať o aký dopravný prostriedok a zmluvu ide. Do jadra môžete napísať slušné krátke odôvodnenie vašej situácie, ktorá spôsobila to, že chcete zmluvne vypovedať, ako aj číslo vášho bankového konta, na ktoré vám bude zaslaná čiastka za neprečerpanú dobu poistenia. Nasleduje poďakovanie a váš vlastnoručný podpis resp. podpis poistenca/majiteľa vozidla na vypovedanie PZP.

Ak vám príde vypísanie žiadosti o zrušenie PZP komplikované, skúste si kliknúť na stránku uzavripzp, na ktorej nájdete presné vzory výpovede poistnej zmluvy z rozličných dôvodov, takže vám bude stačiť len zmeniť údaje zo vzorového formulára práve na tie vaše.

Aký je Váš dôvod k výpovedi?Dôvody na výpoveď PZP

Rozhodli ste sa vaše povinné zmluvné poistenie vypovedať „len tak“? Len tak to asi nepôjde, pretože do žiadosti o zrušenie PZP treba vždy zadať dôvod, nech už to riešite telefonicky, písomne alebo osobne. Ako ste si už mohli domyslieť, týchto dôvodov je viacero. Niekedy sa vám môže poistenie podariť zrušiť, aj keď váš dôvod, ľudovo povedané, obkecáte. Oficiálne dôvody sú však nasledovné:

  1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo bolo zlikvidované

Prvým dôvodom na žiadosť o výpoveď PZP je likvidácia vozidla, ktorá mohla nastať buď nepríjemnou autonehodou, kedy oprava bola nákladnejšia ako kúpa nového vozidla alebo inými vplyvmi. Logicky, je zbytočné platiť zákonné poistenie za vozidlo, ktoré už nebudete využívať, pretože neexistuje. K žiadosťi o zrušenie PZP pripojte aj doklad o likvidácii vozidla.

  1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo bolo odcudzené

Jedným z nepríjemných dôvodov na zrušenie PZP je aj krádež vozidla. Ak ste prišli na to, že vám niekto odcudzil vozidlo, nečakajte a okamžite zavolajte do vašej poisťovacej spoločnosti. Všetky spôsobené chyby, hoci aj s odcudzeným vozidlom, by boli na vaše náklady. K žiadosti o zrušenie PZP pripojte aj doklad o odcudzení vozidla, vystavený Policajným zborom. Ak výpoveď poistenie vykonáte telefonicky, potvrdzujúci doklad je potrebné zaslať dodatočne, ale čo najskôr.

  1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo bolo vyradené z evidencie

Stalo sa aj to, že vaše vozidlo neprešlo nejakým druhom kontroly? V tom prípade bolo vyradené z evidencie a jeho používanie na cestných komunikáciách je zakázané a vysoko pokutované. Preto opäť platí, že je zbytočné platiť za niečo, čo nevyužívate. Žiadosť o zrušenie PZP podajte čo najskôr, pričom ju nezabudnite dokladovať potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

  1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo zmenilo majiteľa

V dnešnej dobe mení vozidlo majiteľa bežne. Môže to prebehnúť dvoma spôsobmi. A to buď predajom alebo darovaním. Ak ste sa rozhodli vaše vozidlo predať, prípadne darovať, rovnako ho odhláste z poistenia, pretože poistenie vozidla sa vzťahuje len na majiteľa. Je zbytočné, aby ste platili poistenie aj vy, aj nový majiteľ, pretože poisťovacie spoločnosti nebude zaujímať, kto je skutočný majiteľ a obe čiastky za jedno vozidlo s radosťou príjmu. Ak sa rozhodnete podať žiadosť o zrušenie PZP z tohto dôvodu, nezabudnite ju dokladovať buď kúpno-predajnou zmluvou alebo darovacou zmluvou.

  1. Vypovedanie PZP, pretože poistná zmluva na vozidlo sa blíži ku koncu doby platnosti

Možno sa tento dôvod na vypovedanie PZP zdá absurdný, ale ak s vašou súčasnou poisťovacou spoločnosťou nechcete ďalej v záväzku pokračovať, je lepšie, ak to oficiálne ukončíte. Mnoho spoločností považuje pasivitu zákazníka za súhlas s automatickým predlžením zmluvy a do schránky mu bude doručená len čiastka na zaplatenie povinného zmluvného poistenia na ďalšie obdobie. Tým, ktorým je jedno, koľko platia, sa takýto prístup môže páčiť, no tí, ktorí si chcú vyberať opatrnejšie s týmto nemusia súhlasiť. Odporúčame vám, aby ste si vždy pred ukončením doby platnosti urobili prieskum trhu a podľa toho sa rozhodli. Niektoré spoločnosti zasielajú upozornenie o tom, že sa končí doba platnosti, vopred, a tým vám dávajú na výber, či s nimi budete pokračovať ďalej alebo si zvolíte inú poisťovaciu spoločnosť. Žiadosť o zrušenie PZP z tohto dôvodu nemusíte nijako dokladovať.

  1. Vypovedanie PZP vozidla z iných dôvodov

Na vypovedanie PZP môžete mať aj iné dôvody. Napríklad aj také, že ste našli výhodnejšie resp. lacnejšie poistenie. Žiadna poisťovacia spoločnosť vás nemôže nasilu držať. Chcete  si overiť, či je vaše povinné zmluvné poistenie to najvýhodnejšie? Tak si otvorte stránku uzavripzp.sk, na ktorú sme vám poskytli odkaz aj vyššie, kde nenájdete len vzory na výpoveď PZP, ale aj rôzne iné informácie o tomto type poistenia, ako aj kalkulačku na výpočet ceny PZP, ktorá vám systematicky a na základe vami zadaných údajov, zobrazí presné ceny zákonného poistenia vo viacerých poisťovacích spoločnostiach. Tento nástroj vám môže potvrdiť alebo vyvrátiť vaše obavy. Môžete ho využiť čisto nezáväzne, len na porovnanie cien PZP. Ak sa vám však nejaká ponuka zapáči, môžete o ňu aj hneď vo výsledkoch porovnania požiadať.

Čo je dobré vedieť o výpovedi PZP?

  • výpoveď PZP môžete podať najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti vášho súčasného poistenia, žiadosti o zrušenie po tomto termíne už nebudú akceptované
  • po podaní žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy vám bude na účet alebo iným spôsobom vrátená suma z poistného za tú dobu, ktorú ste nestihli poistne prečerpať
  • žiadosť o zrušenie PZP nemusí vybavovať len majiteľ vozidla, ktoré je predmetom odhlásenia, ale môže tak urobiť každá osoba, ktorá má na tento úkon splnomocnenie (od majiteľa vozidla)

Ak by ste chceli o výpovedi PZP vedieť niečo viac, môžete si otvoriť nami vyššie zmienenú stránku (uzavripzp) alebo využiť ďalší zdroj, napr. tento.

PZP najjednoduchšie, najrýchlejšie a najlacnejšie

Treba mať poistené každé vozidloKoľko vozidiel vlastníte? Máte na všetky uzatvorené povinné zmluvné poistenie? Nemáme na mysli len automobily, ale aj iné vozidlá, ktoré sú povinne poistiteľné. Povinnosť uzatvoriť zákonné poistenie majú všetky motorové vozidla s evidenčným číslom, čiže nielen automobily rôzneho typu a veľkosti, ale aj motocykle. Ďalej majú túto povinnosť motorové vozidla, ktoré nemajú evidenčné číslo, ako napríklad vysokozdvižné vozíky alebo niektoré poľnohospodárske stroje. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje aj na nemotorové vozidlo s evidenčným číslom, akým je hocaké prípojné vozidlo. Vlastníte niektoré z týchto vozidiel doma, no nevedeli ste, že ich treba povinne poistiť? Tak nečakajte a vašu zákonnú poistku si uzatvorte čo najskôr, aby ste nemuseli platiť pokuty pri náhodnej kontrole dokladov policajnou hliadkou.

Najlepšie ceny PZP

Ak vám nie je jedno, koľko za vašu zákonnú poistku zaplatíte, garantujeme vám, že najlepšie ceny PZP nájdete jednoznačne na http://www.uzavripzp.sk/.  Nemusíte sa báť, že tejto internetovej stránke robíme reklamu a že sme ňou ovplyvnení. Našim hlavným cieľom, je pomôcť vám, ľuďom s jednoduchými požiadavkami, aby ste našli také povinné zmluvné poistenie, aké chcete resp. aké potrebujete. Možno máte pochybnosti o tom, čo sú to v našom ponímaní najlepšie ceny PZP. Sú to také, ktoré sme usúdili, že sú najlepšie? Alebo najlepšie v nejakom prieskume? Najlepšie ceny PZP sú v našom ponímaní tie najlacnejšie! Ak hľadáte najlacnejšie poistenie, máte aj lepšie a rýchlejšie možnosti nech chodiť do jednotlivých kamenných pobočiek a osobne sa vypytovať. Stačí ak využijete PZP online.

Na ceste to môže byť občas nebezpečnéPovinné zmluvné poistenie auta online

Nie každé zákonné poistenie auta online šetrí váš čas. Rozlišujeme ho totiž na zdĺhavejšie a kratšie. Samozrejme, celkové zisťovanie cien hocičoho cez internet vám váš čas len ušetrí. Ale predlžiť si celý tento proces zisťovania môžete, ak budete ceny PZP hľadať jednotlivo. Kratšou cestou na zisťovanie poistenia je využiť porovnanie PZP, ktoré je dostupné jedine online  a ktoré nájdete aj na stránke uzavripzp, ku ktorej sa môžete dostať, aj ak si kliknete na vyššie označený slovný výraz.

Porovnanie PZP online

Využili ste už niekedy porovnanie cien PZP cez internet? Ak áno, viete, že je to veľmi užitočná pomôcka, ktorá okrem toho, že šetrí váš čas, tak šetrí aj vaše peňaženky. Ak ste ho ešte nevyskúšali, mali by ste tak urobiť aspoň pre skúšku. Už nebude musieť chodiť po jednotlivých pobočkách a zisťovať ceny PZP zvlášť. Porovnanie poistenia cez internet, napríklad aj prostredníctvom stránky uzavripzp.sk je nezáväzné. Čiže, vypočítať cenu vašej poistky môžete skutočne „len tak“, pre vašu informáciu.

V čom je porovnanie PZP online lepšie, než návšteva kamenných pobočiek poisťovacích spoločností? V prvom rade v tom, že nemusíte nikam chodiť. Ak ale patríte k ľuďom, ktorí si radi vybavujú veci osobne a radi prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi rôznych spoločností, táto metóda vám veľmi nemusí vyhovovať. To však neznamená, že by ste ju nemali vyskúšať. Práve naopak. Za vyskúšanie človek nič nedá, hlavne v prípade porovnania cien PZP cez internet. Stačí vám zadať niekoľko údajov, na základe ktorých vám poistná kalkulačka vypočíta ceny PZP podľa jednotlivých poskytovateľov poistenia.

Do formulára treba vypísať údaje o majiteľovi vozidla, ale aj o samotnom vozidle. V prvom rade si však nezabudnite zvoliť správny typ vozidla. S uzavripzp totižto môžete požiadať o zákonné poistenie auta do 3,5 tony, motocykla, prípojného vozidla a dodávky do 3,5 tony. S údajmi o vozidle vám môže pomôcť aj technický preukaz daného vozidla, pretože bude treba zadať informácie ako: výkon a objem motora, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, rok výroby, typ paliva, model a značka vozidla… Pri údajoch o majiteľovi je najdôležitejšia položka to, či niekedy spôsobil nehodu a ako dlho je odvtedy bez nehody. Pochopiteľne, v tejto časti sa nachádzajú aj iné kolónky, ktoré ste povinný vyplniť pravdivo, aby vaše prípadné uzavreté povinné zmluvné poistenie malo aj právnu platnosť. Vo formulári sa môžete stretnúť aj s takými položkami, ktoré môže zvýhodniť cenu vášho povinného zmluvného poistenia.

Celý tento proces nemusí trvať ani 5 minút, pretože odpovede sú len jednoslovné,  zatiaľ čo v poisťovacích spoločnostiach sa vás môžu pýtať hromadu iných, pre poistenie nepodstatných vecí. Jedno sedenie v poisťovacej spoločnosti sa pohybuje okolo 20-40 minút. Koľko spoločností sa dostalo do vášho prieskumu najlacnejšieho PZP? Možno práve tie, ktoré ste vylúčili, ponúkali skutočne najlepšie a najlacnejšie PZP na trhu. K počtu spoločností prirátajte počet minút, ktoré tam strávite počas vášho prieskumu cien poistenia. Jednotlivé sedenia  vám môžu zabrať až niekoľko hodín vášho času, ak nie dní. Porovnanie PZP online vám všetky ceny poistenia zistí do niekoľkých minút.

Ak hľadáte najlacnejšie PZP, určite ho nájdete vo výsledkoch porovnania jednotlivých poistení. Porovnanie poistenia totižto systematicky a zreteľne zobrazí všetky výsledky cien poistenia, čiže si nemusíte nič zapamätávať. Okamžite vidíte, ktoré PZP je to najlacnejšie. Možno práve nehľadáte najlacnejšie poistenie, ale také, ktoré spĺňa iné vaše kritéria. Tak aj v tom prípade vám uzavripzp.sk určite vyhovie.

Posledným krokom pre vás, v prípade, že ste rozhodnutý si z nejakej ponuky poistenia niečo vybrať, je kliknúť na tú ponuku, ktorá vás oslovila a dopísať niektoré údaje, aby vás daná poisťovacia spoločnosť mohla kontaktovať. Väčšinou to prebieha mailom, niekoľko minút po tom, čo odošlete žiadosť o povinné zmluvné poistenie, kde vám okrem návrhu a podmienky zmluvy budú doručené aj údaje na zaplatenie poistného a biela kartička.

Biela karta, ktorá vám bola doručená mailom a ktorú si musíte vytlačiť, je platná len 30 dní. Do tejto doby musíte zaplatiť poistné, ináč vám poistenie zaniká a pri kontrole vozidla by ste mohli zaplatiť „mastnú“ pokutu. Preto si na tieto časové obmedzenia dajte veľký pozor. Po zaplatení sumy poistenia a zaevidovaní vašej platby, vám daná poisťovacia spoločnosť zašle originál bielu a zelenú kartu, ktoré sú platné podľa toho, na akú dobu ste vaše povinné zmluvné poistenie uzatvorili.

V prípade viacerých otázok o zákonnom poistení sa nakontaktujte na stránku uzavripzp.sk, ktorá vám ochotne odpovie na všetky vaše otázky alebo tu. Dôležitá je taktiež výpoveď PZP.

Pôžička ihneď a bez obmedzenia

Občas potrebuje každý človek peniaze ihneď, čo zabezpečí vhodná pôžičkaStalo sa niečo, čo vám úplne nabúralo rozpočet a vy sa bojíte, že ak tento výdavok zaplatíte, budete mať problémy aj s tým, čo si dať do úst? Pôžička ihneď vás môže z tejto nepríjemnej situácie zachrániť. Rýchla pôžička ihneď môže byť vaša už do niekoľkých minút od odoslania žiadosti. Je to naozaj efektívne riešenie prípadov, ktoré si žiadajú okamžité jednanie. A dokonca sú k tomuto typu pôžičiek dostupné pôžičky pre nezamestnaných, pred výplatou či bez registra a bez dokladovania príjmu. Poskytujú ich hlavne nebankové spoločnosti.

Ak vás zaujali, možno vás zaujíma, ako to celé prebieha? V prípade, že potrebujete peniaze skutočne veľmi rýchlo, najrýchlejšou cestou pre vás bude úver na účet online. Vašou úlohou len bude nájsť si poskytovateľov pôžičiek cez internet. Ak však kliknete na Peniazomat pôžičky ihneď na účet, otvorí sa vám stránka s overenými sprostredkovateľmi pôžičky ihneď. Vypíšete žiadosť, buď univerzálnu, ale odporúčame vám kliknúť na jedného poskytovateľa (Ferratum alebo Pôžičkomat).

Vypísanie žiadosti trvá minimum času. Je potrebné zadať len nevyhnutné údaje a potom už len čakáte, kým sa vám pracovník danej spoločnosti ozve. Tento krok je daný preto, aby sa agenti spoločnosti uistili, že o financie žiadate skutočne vy, teda osoba, ktorej meno je uvedené v žiadosti. Schvaľovací proces trvá rovnako minimum času. Niekedy do 10 minút. Ak vám pracovník oznámi, že vaša žiadosť bola schválená, peniaze vám na vaše konto prídu do ďalších 10 minút. Niekedy to môže byť aj dlhšie, no nikdy nie viac ako 24 hodín.

Ak vám žiadosť bola schválená, máte možnosť si vybrať metódu, akou vám budú peniaze doručená. Uprednostníte peniaze na účet? Alebo radšej na ruku/šekom?

Peniaze máte mnohokrát už do 10 minút na účte a môžete nimi disponovaťNa účet

Pôžička ihneď na účet patrí ku veľmi rýchlemu spôsobu získania peňazí. Ako sme sa vyššie zmienili, peniaze po schválení môžete mať na vašom účte už do 10 minút. Okrem toho nemusíte vyťahovať celú sumu, ak ju celú nepotrebujete. Zvyšok sumy bude na účte v bezpečí. Nezabudnite teda, že je to najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob doručenia peňazí.

Na ruku

Pôžičky ihneď na ruku boli rozšírené hlavne v minulosti. Ak však chcete skutočne peniaze okamžite, nebankové spoločnosti vám ich na ruku neposkytujú. O peniaze na ruku máte možnosť žiadať také spoločnosti, ktoré poskytujú vyššie sumy a ktoré majú zároveň aj o čosi náročnejšie požiadavky na svojich klientov. Pôžičky ihneď na ruku ale môžeme porovnať so šekom. Ak sa rozhodnete, že peniaze chcete dostať šekom, treba počítať s tým, že doručenie k vám bude trvať aj 4 dni. Následne si šek môžete dať preplatiť na pošte.

Záver z týchto metód doručenia je, že ak potrebujete peniaze skutočne veľmi rýchlo, pôžičky ihneď na účet sú o niekoľko stovák percent rýchlejšie než pôžičky ihneď na ruku.

Pre koho je určená?

Sú dostupné pre široký okruh žiadateľov – pre zamestnaných, nezamestnaných, dôchodcov, ženy na materskej, niekedy aj pre študentov na brigáde.

Pre nezamestnaných

Pôžička pre nezamestnaných ihneď je veľmi vyhľadávaným typom. Prečo? Pretože nezamestnaným nikto nechce pomáhať, a práve pre nich najviac platí, že žijú od príspevku k príspevku. O to je to horšie, ak sa musia starať o viac členov domácnosti. Pôžička pre nezamestnaných je skoro okamžite dostupná aj nezamestnaným práve preto, že pri žiadosti a ani potom nemusia dokazovať príjem, ktorý vo veľa prípadoch spočíva v podpore, prípadne iných sociálnych príspevkov. Ak ste nezamestnaný a viete, že požičané peniaze by ste vedeli splatiť, skúste o ňu požiadať a zachrániť tak zložitú situáciu. Dopredu upozorňujeme, že spoločnosť Ferratum neposkytuje úvery pre nezamestnaných, zatiaľ čo Pôžičkomat áno.

Keďže je dostupná pre nezamestnaných, logicky bude dostupná aj pre ľudí s dôchodcovským príspevkom alebo aj s materským príspevkom.

Ak potrebujete peniaze pred výplatou, tak existujú špeciálne pôžičky práve pre tento prípadPred výplatou

Je však dostupná aj inej skupine žiadateľov, a to zamestnaným. Ak ste zamestnaný, môže to byť ešte viac frustrujúcim, ak s príjmom nestačíte. Rovnako si predstavme, že vás je v domácnosti viac a každý niečo potrebuje. Pôžička pred výplatou ihneď môže byť pre vás veľmi dobrým riešením. Prečo? Pretože viete, že pôžičku budete mať z čoho splatiť. Splatiť ju môžete hneď po tom, ako dostanete výplatu za predchádzajúci mesiac. Zzachránila mnoho zamestnaných – napr. ak ochoriete, ale lieky sú drahšie a vaše úspory máte akurát na to, aby ste do nasledujúcej výplaty nehladovali alebo vaše dieťa potrebuje príspevok do triedneho fondu… V bežnom živote je veľa situácii, ktoré narušia vaše fungovanie a skoro vždy ide o situácie finančného charakteru. Nezabudnite, že je dostupná aj vám, ak ste zamestnaný.

Pôžička bez registra

Pýtate sa čo je to tá pôžička bez registra ihneď? Je dostupná jedine nebankových spoločnostiach. Register je zoznam všetkých ľudí, ktorí už niekedy mali pôžičku, ale mali problémy s jej splácaním. Ak budete žiadať o pôžičku bankovú inštitúciu a vaša finančná situácia sa nejako výrazne nezmenila, vaše šance na jej získanie budú skoro nulové. Vďaka nebankovým spoločnostiam do tohto registra nenazerá a na získanie tejto pôžičky máte rovnaké šance ako tí, ktorí nemajú žiaden záznam.

Koľko si požičať a kedy splatiť?

Požičajú Vám od 20 do 350 eur. Pričom úroky sú o niečo vyššie, väčšinou sa pri tomto type pohybujú od 20 – 25%. Ak by vás však zaujímala rýchla pôžička ihneď bez úroku, musíte splniť jednu podmienku, a to je byť žiadateľom o pôžičku ihneď v danej spoločnosti po prvýkrát. Bezúročná prvá suma bude o čosi nižšia, s Ferratum do 150 eur, ak potrebujete viac tak treba počítať s úrokom a s Pôžičkomatom do 95 eur v každom prípade. Môžete si vybrať ako dlho chcete splácať. Minimum spomedzi zmienených spoločností je 5 dní a maximum 30. Úroky narastajú aj podľa toho, ako dlho sa rozhodnete požičanú sumu splácať.

Kde a ako si zohnať pôžičky ihneď?

V súčasnosti je vám poskytnuto viacero možností, ako o pôžičku ihneď požiadať. Keďže hovoríme o nebankových spoločnostiach, tie väčšinou nemajú pobočky, kde by ste mohli požiadať priamo. Môžete však využiť žiadosť cez internet (online), sms žiadosť, prípadne telefonickú žiadosť.

Online spôsob

Pôžičky ihneď online sme spomínali už na začiatku nášho článku. V skratke však zosumarizujeme: otvoríte si online žiadosť, vypíšete ju, odošlete, počkáte na potvrdzujúci telefonát, na vyhodnotenie žiadosti a prípadné odoslanie peňazí. Sú skutočne veľmi rýchle.

Ak nemáte stabilné pripojenie k internetu, tak pôžičku si vybavíte aj cez telefónIde to aj cez telefón

Veľmi rýchle sú aj pôžičky ihneď cez telefón. Jednoducho zavolajte poskytovateľovi, ak ste si zistili jeho telefónne číslo. O chvíľu vás informuje o tom, či je vaša žiadosť schválená. Rovnako budete mať na výber či sa vám viacej hodia peniaze na účet alebo na ruku.

Aj cez SMS správu

Sms pôžičky ihneď sú najpomalším variantom. Vypisovania žiadosti v sms je oveľa zdĺhavejšie než online žiadosť, prípadne cez telefón. Avšak vám dokáže sprostredkovať približne do 4 dní až 500 eur. Rovnako platí, že na účet bude oveľa rýchlejšia ako na ruku/šekom.

Ak by ste chceli vedieť o pôžičkách ihneď niečo viac, kliknite na tento odkaz https://en.wikipedia.org/wiki/Loan

Nebankové pôžičky sú IN!

Nebankové spoločnosti sú čoraz viacej obľúbené, keďže prinášajú veľké výhody oproti pôžičkám z bankyUrčite ste sa už neraz zamysleli nad tým, prečo nebankové pôžičky ešte stále existujú, hoci s nimi ľudia majú toľko zlých skúseností. Pravda je taká, že všade sa najskôr rozptýlia zlé reči, na ktorých si človek zgustne oveľa viac ako na tých dobrých. Okrem toho, že na svete máme rôzne typy ľudí, tak existuje aj viac poskytovateľov nebankových pôžičiek. Práve tieto pôžičky od slušných poskytovateľov doplatili na kiksy tých neserióznych, ktorí sa chceli obohacovať zo zdierania ľudí v núdzi. V tomto kontexte hovoríme často o zmluve s diablom, ktorá obsahuje úžerníctvo, rôzne skryté poplatky, nezmyselne vysoké úroky a z nich vyplývajúcu nekonečnosť splácania. Čo z týchto vymenovaných vecí je lož a čo pravda si môžete vyvodiť z nasledujúcich faktov a mýtov.

Vie ponúknuť len nízke sumy!

OMYL! Dôkazom toho je mnoho produktov nebankových spoločností, ktoré požičiavajú sumy veľkom rozpätí, a to od 20 eur až po 100 000 eur! A 100 000 nie je rozhodne nízka suma. Jednotlivé sumy je možné požičať na základe konkrétnej kategórie nebankových pôžičiek.

Ak máte potrebu získať peniaze ihneď, tak sa môžete spoľahnúť na pôžičky od nebankových subjektovIhneď

Nebanková pôžička ihneď je typ pôžičky, ktorú poskytujú nebankové spoločnosti. Názov vznikol z toho, že žiadané financie vám dokáže sprostredkovať už do 10 minút od schválenia žiadosti (ale len ak si zvolíte pôžičku ihneď na účet, pretože v inom prípade, napr. pri šekovom vyplácaní by to mohlo trvať až 4 dni). Proces pred schválením netrvá o nič dlhšie. Viac o spôsoboch požiadania sa dozviete v texte nižšie. Dokáže Vás do 10 minút obohatiť o sumu od 20 do 350 eur. Pri tomto type pôžičky nemusíte spĺňať žiadne náročné kritéria. Sú dostupné nezamestnaným, zamestnaným pred výplatou, dôchodcom, ženám na MD, študentom… Zaujala vás táto ponuka? Úver, ktorý nájdete na http://www.peniazomat.sk/ môže byť rýchlo váš, ak kliknete na označený výraz. Zaujímavé veci sa k tejto téme sa môžete dozvedieť aj na Aktualitách.

Rýchle

Svoj názov dostali opäť vďaka rýchlosti, ktorou vám peniaze dokážu sprostredkovať, avšak nie je taká šípová ako v prípade nebankovej pôžičky ihneď, no stále sa dajú zaradiť medzi rýchlu peňažnú pomoc. Finálne finančné transakcie môžu po schválení trvať aj viac ako 72 hodín. Rýchle nebankové pôžičky vám sprostredkujú vyššiu sumu, až do 5 000 eur, pričom nemajú na svojich žiadateľov náročné požiadavky.

Dlhodobé (vyššie) pôžičky

Vyššie pôžičky od nebankových spoločností môžu konkurovať bankovým inštitúciám, a to z toho dôvodu, že vám dokážu poskytnúť pôžičku až do 100 000 eur. Je logické, že si kladie vyššie požiadavky na žiadateľa, ktoré však nie sú nesplniteľné a v porovnaní s bankami sú oveľa jednoduchšie a bez kopy zbytočného papierovania. Je možné, že bude potrebné ručiť nehnuteľnosťou alebo aj dokladovať príjem. Ich vybavovanie je zdĺhavejšie, hlavne kvôli dokladovaniu. Celý vybavovací proces trvá približne 1 týždeň.

Krátka doba splatnosti je výhodou a zároveň nevýhodou, záleži to od konkrétnej situácieMá krátku dobu splatnosti!

OMYL! 30 rokov sa vám zdá málo? Ak áno, v tom prípade meníme omyl na fakt. Triezvym uvažovaním sme však zhodnotili, že 30 rokov je dosť pre každého. Samozrejme, nemôžete sa spoliehať na to, že nebankovú pôžičku vo výške 20 eur budete splácať 30 rokov! Jednotlivé doby splatnosti variujú podľa výšky požičanej sumy a podľa toho, o aký typ pôžičky (z vyššie zmienených) by ste mali záujem.

Nebanková pôžička ihneď ponúka nižšie sumy a tak aj jej splatnosť bude kratšia. Splácať môžete od 5 do 30 dní, pričom si zvolíte sami, koľko dní na splatenie potrebujete. Spláca sa jednorázovo.

Majú dlhšiu dobu splatnosti. Podľa výšky požičanej sumy sa splácanie pohybuje od niekoľkých dní až po 84 mesiacov.

Dlhodobé ponúkajú najvyššie sumy, takže splatná doba môže presahovať niekoľko desaťročí, maximálne však 30 rokov.

Predĺženie doby splatnosti

Nebankové spoločnosti vám ponúkajú možnosť predĺženia doby splatnosti, bezplatné mimoriadne splátky, prípadne bezpoplatkové včasné splatenie. Nanešťastie nie všetky spoločnosti umožňujú tieto služby bezplatne, no z tých známejších skoro všetky. S poplatkami treba počítať hlavne v prípade predĺženia doby splatnosti. Pri vyšších pôžičkách máte väčšinou automaticky možnosť napr. 1 alebo 2 odložených splátok. Rovnako vám bude ponúknutá možnosť pripoistenia splácania, v prípade neočakávaných udalostí (nehoda, úmrtie, strata zamestnania). Ak viete, že do daného dátumu nebude mať dostatok financií na splatenie a rozhodli ste sa využiť predĺžiť si splátku, urobte tak pred koncom termínu splatnosti. Ak vás upovedomí poskytovateľ alebo vy jeho neskôr, môžu vám byť narátané poplatky z omeškania, prípadne sa vám zvýši úrok.

Z vyššie menovaných faktov nám vyplýva, že v splatnosti jednoznačne vedú nebankové spoločnosti. Na slovenskom trhu existuje asi len jedna banková inštitúcia (ak vôbec existuje), ktorá by umožňovala mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie bezplatne.

Pri nebankových spoločnostiach musíte rátať s vyšším úrokom ako v banke, no na druhej strane sa k nej dostanete oveľa ľahšie Majú vyššie úroky!

FAKT, ale je tu jedno veľké ALE! Tieto spoločnosti si účtujú vyššie úroky, pretože svojich žiadateľov nepreverujú a neprerieďujú do takej miery, ako to robia bankové inštitúcie. Aby mali istotu, že sa im ich ochota vráti, premenili ju do vyšších úrokov. Treba však vedieť objektívne ohodnotiť , ktorá spoločnosť je v súlade „ s kostolným poriadkom“ a ktorá už siaha do úžerníctva. Bežné nebankové pôžičky sa úrokovo pohybujú od 20 – 25%. Vyššie čísla už signalizujú úžeru a neserióznosť danej nebankovej spoločnosti. Rovnako tieto čísla odrážajú aj rýchlosť vybavenie a doručenia peňazí k vám. V bankovej spoločnosti musíte čakať veľmi dlho, kým sa, ľudovo povedané, dostanete konečne na rad.

Nebankové spoločnosti však ponúkajú aj výborné akcie! Napr. môžete natrafiť na dlhodobé úvery s vynikajúcim úrokom (pod 10%), ktorý môže predbehnúť ponuky všetkých bankových inštitúcií. Nebanková pôžička ihneď, to zn. do 10 min, ale s redukovanou čiastkou do 150 eur, vám dokáže úplne úrok odpustiť. V praxi by to znamenalo, že koľko vám požičali, toľko presne jej vrátite. Stojí za zmienku, že táto ponuka platí len pre tých, žiadateľov, ktorí v danej inštitúcii žiadajú po prvýkrát.

Pomocou kalkulačky viete zistiť do posledného centu, koľko eur by ste na pôžičke preplatili a aký úrok zaplatíte.

Nebankovú pôžičku vybavíte aj po telefóne, no nie je to jediný spôsob ako ju vybaviťMožno požiadať len telefonicky!

OMYL! Hovoria vám niečo nebankové pôžičky online? Alebo cez sms? Poprípade môžete navštíviť aj pobočku, ak ju daná spoločnosť, ktorú chcete osloviť, má.

Online

Nebankové pôžičky online sú veľmi populárnym spôsobom žiadania. Ľudia čoraz viac vsádzajú na komfort, čo takto určite zaručujú, keďže ku pôžičke sa môžete dopracovať už aj z vašej postele. Stačí, ak si nájdete poskytovateľov online a už to ide. Alebo si jednoducho kliknete na Peniazomat.sk. Rýchlo vypíšete žiadosť, odošlete a čakáte na odozvu. Väčšinou vám zavolajú späť, aby ste svoju žiadosť potvrdili, prípadne odoslali nejaké potvrdenia (v prípade vyšších pôžičiek).

Niektoré úvery online, ktoré ponúkajú vyššie sumy však vyžadujú osobné stretnutie s pracovníkom danej spoločnosti, aby vám osobne povedal, čo môžete od vašej žiadanej pôžičky očakávať, prípadne by ste mohli využiť toto stretnutie na zodpovedanie všetkých vašich otázok.

Sms pôžičky

Pôžička cez sms môže vašu situáciu tiež zachrániť. Ak ste si zistili poskytovateľov sms pôžičiek a vybrali si toho najvhodnejšie, uložte si do vášho telefónu vzor sms žiadosti, ako aj číslo, na ktoré ju treba odoslať. Nebanková sms pôžička vám vie ponúknuť až 500 eur.

Ako všetko, tak aj nebankové pôžičky majú svoje výhody a nevýhody a je len na Vás, aby ste ich zvážiliMajú kopu „háčikov“ a obmedzení!

OMYL! Nebankové spoločnosti chcú, aby ste mali vo všetkom jasno! Preto už na svojej úvodnej stránke píšu, s čím počítať resp. s čím nepočítať. Preto je vám k dispozícii už aj vyššie zmienená kalkulačka. Väčšina nebankových pôžičiek sú poskytované bez skrytých poplatkov, napr. bez poplatkov za vybavenie, bez poplatkov za vedenie účtu, bez poplatkov za predčasné splatenie, takže zaplatíte len úrokovú sadzbu. Sú to práve bankové spoločnosti, ktoré vám nadbytočné poplatky povedia väčšinou až po tom, čo podpíšete zmluvu. Takže okrem úrokov u nich zaplatíte aj sprostredkovanie alebo/aj vedenie účtu. Ale, nebankové spoločnosti vám poskytujú aj iné úžasné možnosti, ako sú napr. pôžičky bez registra, pôžičky bez dokladovania príjmu, pôžičky pre nezamestnaných…

Bez registra

Nebankové pôžičky bez registra sú unikátom! Ktorá bankovka vám dá pôžičku, ak už máte zoznam v registri neplatičov? Neodpovedajte, je to básnická otázka, ale ak by ste predsa len nevedeli, tak správna odpoveď je ŽIADNA. Žiadna banková spoločnosť vám už nepožičia! Ako ste sa mohli dostať do evidencie neplatičov? Ak ste už niekedy mali nejakú pôžičku, ale mali ste problémy so splácaním, okamžite si vás poznačili, čo bolo zároveň avízo pre iné spoločnosti, aby vám už nepožičali, pretože už figurujete ako nezodpovedná a nedôveryhodná osoba. Nebankové pôžičky bez registra s vami tento problém mať nebudú. Požičajú vám, ak uvádzajú, že do registra nenahliadajú.

Bez dokladovania príjmu

Banková spoločnosť vám dokonca nepožičia ani vtedy, ak nemáte zamestnanie, prípadne ak nepreukážete, že máte dostatočne veľký príjem na to, aby ste pôžičku mohli splácať. Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú pre tých žiadateľov, ktorých príjmy sú buď veľmi nízke alebo žiadne, čo otvára možnosti pre ďalšiu kategóriu nebankových pôžičiek, a tou sú pôžičky pre nezamestnaných.

Pre nezamestnaných

Predchádzajúce kvality nebankových pôžičiek (bez registra, bez dokladovania príjmu) naznačujú, že o túto pôžičku môžete žiadať aj vy, čo ste nezamestnaný. Ak nie ste, o to lepšie. Ale ak by ste predsa len boli, tak sa nemusíte obávať, že sa na vás všetci vykašlú. Takéto spoločnosti vám dajú šancu. Pre nezamestnaných sú k dispozícii aj tým, ktoré už nepracujú, lebo nemôžu. Hovoríme napr. o dôchodcoch, ženách na materskej, študentoch s brigádou, živnostníkoch… Ak viete, že pôžičku budete vedieť splatiť, bez problémov môžete kontaktovať nebankové pôžičky pre nezamestnaných.

Pri nebankových subjektoch je obzvlášť dôležité si vybrať overenú a serióznu firmu za partneraAko spoznať seriózne nebankové spoločnosti?

Po celej dĺžke nášho článku sme sa zmieňovali o serióznych a neserióznych spoločnostiach. Ako však zistiť, ktorá je aká? Okrem toho, že majú nezmyselne vysokú výšku úroku a iné podivuhodné nadbytočné poplatky vám ako znamenie neserióznosti môže slúžiť to, že danú spoločnosť nenájdete v zozname licencovaných nebankových spoločností na stránke Národnej banky Slovenska. Licenciu dostanú len tie spoločnosti, ktoré splnili tvrdé podmienky Národnej banky a tie sú aj pod permanentnou kontrolou úradov, čiže nemajú v úmysle svojich spotrebiteľov podvádzať, pretože okrem toho, že by ich to úplne zničilo, by mali na čele žaloby a také vysoké pokuty, o ktorých by sa vám ani nesnívalo.

Pôžičky pred výplatou sú vašou záchranou

Existuje záchrana v situácií, keď máte do výplaty ešte nejaký čas a potrebujete peniaze - pôžičky pred výplatouBlíži sa koniec mesiaca, pomaly ste minuli peniaze z minulého mesiaca a len si zbožne prajete, aby vám do cesty nevyskočili žiadne iné výdavky, no deti vám opäť oznámili, že musia ísť na povinnú exkurziu? Alebo nečakane nasnežilo a vy máte v zásobe len letnú obuv? Alebo ste porušili pravidlá cestnej premávky a musíte urýchlene zaplatiť pokutu? Bohužiaľ ste už v strede mesiaca museli zaplatiť iný nečakaný výdavok a tak vám na tieto nezvýšili úspory. Hoci momentálne nemáte dostatok financií, aj keď ste zamestnaný, netrápte sa. Väčšina Slovákov prežíva od výplaty k výplate a nadbytočné výdavky môžu byť veľmi problematické. Ak však viete, že keby vám niekto teraz požičal a požičanú čiastku by ste vedeli vrátiť v deň výplaty, neoberte svoje deti o zážitok. Pôžičky pred výplatou pomocou Peniazomat-u môžu zachrániť každú situáciu. Ak vás táto zaujala a mali by ste záujem dozvedieť sa niečo viac, navštívte tento link.

Podľa toho ako urgentne peniaze potrebujete, rozlišujeme dva základné typy pôžičky pred výplatou : ihneď a rýchla pôžička. Na prvý pohľad vyzerajú ako synonyma, no spresníme si, aký je medzi nimi rozdiel.

Ihneď

Pôžička pred výplatou ihneď je typ pôžičiek, ku ktorým sa môžete dostať čo najrýchlejšie. Rýchle je vypísanie žiadosti, jej posudzovanie, ako aj odosielanie na účet. Čo konkrétne obnáša? Žiadosti môžete nájsť aj na stránke Peniazomat.sk, na ktorú sa dostanete aj po kliknutí na vyššie označený výraz. Môžete vypísať buď univerzálnu žiadosť o pôžičku alebo konkrétnu žiadosť.

V prípade, že Vám ide o každú minútu, tak určite oceníte rýchle pôžičkyV prípade, že chcete pôžičku veľmi rýchlo vám odporúčame vypísať konkrétnu žiadosť o pôžičku pred výplatou, napr. od Ferratum alebo Peniazomatu. Do niekoľkých minút vypíšete niekoľko údajov a žiadosť odošlete. Pracovníci týchto spoločností sa snažia žiadosti posúdiť čo najrýchlejšie, niekedy je to automaticky. Čiže o tom, či vám bola schválená, sa môžete dozvedieť už do 10 minút. Väčšinou tomuto posudzovaniu predchádza telefonát od tej nebankovej spoločnosti, od ktorej pôžičku žiadate. Povedia vám podmienky pôžičky, ako aj zodpovedajú vaše prípadné otázky.

Po schválení vám budú peniaze odoslané buď na účet, a to do 10 minút alebo šekom do 4 dní. Takže, ak potrebujete peniaze skutočne veľmi rýchlo, najjednoduchšou cestou je pôžička pred výplatou ihneď na účet, s ktorou môžete mať peniaze, vrátane všetkých krokov, do 30 minút!

Samé pekné veci, ale koľko financií vám sprostredkovať? Pôžička pred výplatou ihneď vám do 10 minút dokáže ponúknuť od 20 do 350 eur. Táto suma je dostačujúca či už na vyššie spomínanú exkurziu, topánky alebo aj na rýchle zaplatenie pokuty.

Splatnosť sa pohybuje podľa požičanej sumy a konkrétneho poskytovateľa od 5 do 30 dní. Väčšinou sa takéto sumy splácajú jednorázovo v deň príjmu výplaty, ak si neurčíte inak. Pričom, ak si ju beriete prvýkrát, máte možnosť eliminácie úroku. To znamená, že do 150 eur si môžete požičať s nulovým úrokom = koľko si požičiate, toľko vrátite. Nad 150 eur sa vám bude zarátavať úrok (samozrejme závisí to od spoločnosti, túto možnosť ponúka len Ferratum, napr. Peniazomat sprostredkuje novopečeným žiadateľov sumu do 95 eur).

Výhodou je, že s takýmto úverom neplatíte poplatky za vybavenie pôžičky.

Potrebujete si požičať 350 euro alebo 1000 euro? Nebankové spoločnosti poskytujú širokú škálu pôžičiek pred výplatouRýchla a do výplaty

Začnime porovnaním toho, v čom sa odlišuje rýchla pôžička do výplaty od pôžičky pred výplatou ihneď? Odpoveď znie: vo výške požičanej sumy, v rýchlosti doručenie a aj v dobe splatnosti. Postupujme v každom bode jednotlivo.

Rýchle pôžičky pred výplatou vám dokážu sprostredkovať až 5 000 eur. No nie je vylúčené, že pri vyšších čiastkach bude potrebné dokladovať príjem. Všetko závisí od poskytovateľov. Má väčšinou rovnakú žiadosť ako pôžička ihneď, no môže obsahovať aj údaj ako napr. priemerný čistý mesačný príjem. Netreba sa však ľakať, je to len pre informáciu sprostredkovateľa a nie vždy ho treba dokladovať.

Žiadosť môžete mať vypísanú rovnako rýchlo, no posudzovanie môže byť o niekoľko hodín dlhšie. Tak ako v predchádzajúcom prípade, tak aj tu väčšinou nasleduje telefonický „pohovor“. Ide len o to, aby ste potvrdili, že o rýchlu pôžičku do výplaty máte naozaj záujem. Ak ste sa dohodli na podmienkach a detailoch a vyhoveli ste ich požadovanému profilu žiadateľa, ostáva vám už len sa rozhodnúť, akým spôsobom si želáte peniaze doručiť. Opäť máte na výber bankový prevod, šek alebo doručenie na ruku.

Najrýchlejšia je rýchla pôžička do výplaty na účet. V prípade doručenia na ruku vás navštívi agent spoločnosti (túto možnosť neponúkajú všetci sprostredkovatelia) alebo vy navštívite pobočku (ak ju majú) alebo sa dohodnete na nejakom inom mieste prebrania peňazí. Zas platí, že najdlhšie je odosielanie peňazí šekom. Ak vás však netlačí čas a vy uprednostňujete túto metódu, tak nie je problém.

Splatnosť  sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Rozhodnete sa sami, aké splácanie vám najviac vyhovuje, no odsúhlasiť to musí aj poskytovateľ. Majú vyšší úrok, môže sa pohybovať okolo 25%. Predtým, ako sa pre niečo rozhodnete, si dobre premyslíte, či sa vám daná pôžička oplatí a či budete mať dosť peňazí na jej splácanie.

Tieto pôžičky poskytujú jednoznačné výhody ako napríklad možnosť získania peňazí aj bez nahliadnutia do registra dlžníkovIné výhody

Bez registra

Mali ste už niekedy pôžičku a zároveň s ňou aj problémy so splácaním? Bez registra vám zaručí, že poskytovateľ na vašu bankovú minulosť nebude nazerať. Pri hľadaní vhodnej pôžičky pozerajte aj na toto kritérium, ak ste mali s predchádzajúcou pôžičkou problémy.

Bez dokladovania príjmu

Väčšina žiadateľov pôžičiek pred výplatou majú nízky príjem. Nebankové spoločnosti si to uvedomujú, a preto niektoré z nich zrušili dokladovanie príjmu. Bez dokladovania príjmu vám zaručia, že nebudete odsúdení kvôli výške vášho príjmu. No na druhej strane si pre vaše dobro uvedomte, že vás príjem musí byť dostačujúci, aby ste dôkladne splácali. Väčšina vyššie zmienených pôžičiek nepožaduje dokladovanie príjmu.

Ako najlepšie požiadať?

Pôžičky pred výplatou online sú jednoznačne najrozšírenejšou metódou, pretože sú rýchle, môžete o nich požiadať kedykoľvek, nevyžadujú si niekedy náročnú psychickú prípravu a zachovajú vašu anonymitu. Pôžičky pred výplatou online sú pôžičku idúce s dobou a tak väčšina poskytovateľov a ich pôžičiek fungujú len na báze internetového obchodu.

Ak sa vám žiadosť online nepáči, môžete využiť telefonickú, ale aj sms žiadosť.

Telefonické pôžičky pred výplatou sú pre zástancov klasických metód (okrem osobného stretnutia). Vašou úlohou bude si nájsť telefonický kontakt na konkrétneho sprostredkovateľa a potom sa takouto formou dohodnúť na podmienkach a informovať sa o obmedzeniach.

Sms pôžička znamená, že už aj pomocou sms správy môžete požiadať o pôžičku. Dôležité je rešpektovať vopred určenú formu a nepomýliť sa v sms čísle, na ktoré je potrebné žiadosť odoslať. S sms pôžičkou môžete žiadať do 500 eur.

Rýchle pôžičky čo najrýchlejšie!

Niekedy rozhoduje každá sekunda - pôžičky sú práve tento prípad.Keď sa povie slovo „pôžička“, ako prvé, čo nám dnes napadne, je peňažná pôžička. Nie každý však vie, že pôžičiek je viacero druhov. Rozdeľujú sa podľa rôznych kritérií, napr. podľa sumy, ktorú vám sprostredkovateľ požičia alebo podľa doby splatnosti. Významným faktorom pri výbere pôžičky je aj výška úrokovej sadzby. Rýchle pôžičky sú druh finančnej pôžičky, ktorých poskytovatelia sa vám snažia sprostredkovať vami žiadané peniaze čo najrýchlejšie a pritom ich nezaujímajú dôvody a ani účel, na ktorý peniaze potrebujete.

Rýchle pôžičky sme si už vyššie zovšeobecnili, ale v skutočnosti môžeme hovoriť o dvoch produktoch, a tými sú ihneď a obyčajná  pôžička. Povedzme si preto ich základné rozdiely.

Najrýchlejšia a ihneď!

Ako si môžete byť istý, že je najrýchlejšia? Jednoducho. Peniaze sa vám snaží doručiť do 10 minút! Poznáte snáď lepší spôsob? Pokiaľ sa nechystáte prepadnúť banku, tak my nepoznáme. Vie Vám poskytnúť financie už od 20 eur do 350 eur. Závisí to od toho, či si požičiavate prvýkrát alebo ste stály zákazník. Ak prvýkrát, niektoré nebankové spoločnosti vám požičajú menej. Ale ak s vami budú mať dobré skúsenosti, suma, ktorú vám budú ochotní poskytnúť, sa bude zvyšovať.

Rýchla nebanková pôžička môže byť aj vaša. Stačí kliknúť na označený výraz a automaticky budete presmerovaný na stránku, ktorá obsahuje žiadosť. Okrem iného sa v nej môžete dozvedieť aj viac informácií o tejto téme.

Tento úver má len pár jednoduchých krokov. Vyplniť online žiadosť, odoslať, počkať na telefonát zo strany poskytovateľa a do 10 minút od schválenej žiadosti vám budú peniaze doručené na váš účet.

Má taktiež kratšiu dobu splatnosti. Pohybuje sa od 5 do 30 dní a vypláca sa jednorázovo. Rovnako platí, že čím dlhší interval na splatenie si zvolíte, tým vyšší úrok zaplatíte. V prípade serióznych poskytovateľov nebankových pôžičiek však nejde o horibilné sumy. Pre tých zákazníkov, ktorí žiadajú o najrýchlejšiu pôžičku prvýkrát, je tu ďalšia ponuka a tou je získať pôžičku bez úroku. Bez úroku má síce nižší strop, do cca 150 eur, ale aj tá dokáže mnohým pomôcť, keďže by ste splatili len toľko, koľko ste si vypožičali.

Klasické rýchle pôžičky sa vybavujú síce dlhšie, no je možné si požičiať vyššiu sumuObyčajná?

Rýchle pôžičky vám dokážu poskytnúť aj viac financií, avšak za cenu, že na nich budete musieť dlhšie čakať. Dôležitým je, že vám môže sprostredkovať až 5 000 eur, no vybavovanie môže byť o niekoľko minút – hodín zdĺhavejšie a aj peniaze na účet vám budú doručené v širšom intervale, väčšinou do 72 hodín. Je to hlavne preto, že vyššie sumy si žiadajú dlhší čas na bankové prevody, ako aj na preskúmanie žiadosti. Stále však môžeme hovoriť o rýchlej pôžičke, pretože v bankových spoločnostiach je čakacia doba o čosi dlhšia, a rovnako aj podmienky na získanie sú náročnejšie.

Ak sa chceme povenovať dobe splatnosti, logicky bude oproti rýchlej pôžičke ihneď o niečo dlhšia. Môže sa vyšplhať až na 84 mesiacov. Čo sa týka úrokov, budú o niečo vyššie, pretože splácate dlhšiu dobu a vyššiu sumu. Väčšinou sa pohybujú okolo 23%, no aj nebankové pôžičky prichádzajú so špeciálnymi ponukami, ktoré vám navrhujú vyššiu pôžičku s úrokom pod 10%. Stačí len vykonať pozorný prieskum toho, čo vám slovenský finančný trh ponúka. Na druhej strane však treba byť obozretný, pretože nie je všetko zlato, čo sa blyští, a tak aj na neznámych poskytovateľov so super ponukami si overujte na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam všetkých licencovaných nebankových spoločností. Tieto spoločnosti sú pod permanentnou kontrolou štátu a nedovolili by si pochybiť, ináč by boli vysoko sankcionovaní.

Tieto pôžičky sú skvele rozoberané aj na wall street journal.

Na účet, na ruku alebo šekom?

Dilema, s ktorou sa ľudia pasujú už niekoľko rokov. U skúsenejších generácií víťazí rýchla pôžička na ruku alebo šekom a sú skeptickí voči peniazom na účte. Naopak, mladí sú si vedomí toho, že peniaze na účet sú bezkonkurenčne to najlepšie, keďže financie môžete mať vo vlastníctve už do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Na ruku alebo šekom sú zdĺhavejšími variantmi, pretože si žiadajú buď osobné stretnutie alebo čakanie na šek od pošty, ktorý si potom treba ísť preplatiť. Na ruku môže byť výhodnejšia v tom prípade, že sa nachádzate v blízkosti pobočky nebankovej spoločnosti a tí majú možnosť okamžitého vyplatenia. Upozorňujeme, že nie všetky spoločnosti umožňujú tento spôsob.

To, či Vaša žiadosť bude posúdená pozitívne alebo nie, závisí čisto na rozhodnutí nebankovej firmyJe dostupná aj pre mňa?

Nemusíte sa báť, že tento úver vám bude záťažou. Podľa toho, čo hľadáte alebo v akej situácii sa nachádzate, môžete nájsť rôzne druhy tohto typu pôžičky. Môžete veľmi ľahko natrafiť na rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných, do výplaty a kopu iných. V skratke si predstavme tie najdôležitejšie.

Bez dokladovania príjmu

Bez dokladovania príjmu sú vhodné pre tých, ktoré majú nižšie príjmy, no peniaze potrebujú a vedia, že bankové spoločnosti alebo také, ktoré požadujú dokladovanie príjmu, by im financie neposkytli. Bez dokladovania príjmu v sebe zahŕňajú aj iné podtypy pôžičiek, ako rýchle pôžičky pre nezamestnaných alebo rýchle pôžičky do výplaty. Ak ste nezamestnaný, odporúča sa mať aspoň nejaký príjem resp. mali by ste si byť istý, že pôžičku budete vedieť splatiť. Za iných okolností môžete zaplatiť vysoké pokuty.

Bez registra

Pre tých, ktorí už majú skúsenosti s pôžičkami, aj keď možno negatívne, sú tu rýchle pôžičky bez registra, ktoré neskúmajú vašu bankovú minulosť. A preto, ak ste už niekedy mali problémy so splácaním vašej predchádzajúcej pôžičky, iné spoločnosti vám nepožičajú, ak sa nepreukážete, že finančné problémy už nemáte. Pôžičky bez registra sú synonymom pre nezamestnaných alebo do výplaty.

Ak skĺbite rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra, vznikne vám ideálny typ. Nie je však vylúčené, že bude mať navýšený úrok.

Nepotrebuje osobné stretnutia…

Ste zástancami novej doby a „štítite“ sa osobných stretnutí? Nebankové spoločnosti nedisponujú pobočkami a preto, okrem telefonickej žiadosti, sprístupnili rýchle pôžičky online a cez sms.

Ak chcete nájsť tie najvýhodnejšie a najrýchlejšie pôžičky, tak skúste online pôžičkyOnline

Ich hlavnou výhodou je, že sa nemusíte nijak špeciálne pripravovať. Rýchle pôžičky online sú vám dostupné, aj keď ste momentálne v domácom úbore. Do niekoľkých minút vypíšete online žiadosť a po odoslaní už len čakáte, čo sa bude diať. Majú len jedinú nevýhodu, a síce, že potrebujete prístup na internet, čo sa ale z názvu dalo očakávať.

Cez sms

Na rozdiel od vyššie zmieneného spôsobu, rýchle pôžičky cez sms od vás nepožadujú prístup na internet, ale mobilný telefón, ktorý dnes vlastní už aj batoľa. Aby ste mohli o ne cez sms požiadať, potrebujete si zistiť sprostredkovateľov, číslo a správny tvar sms správy, aby celá žiadosť prebehla korektne a bez komplikácii. Cez sms si môžete požičať do 500 eur.

Toto bolo stručné predstavenie rýchlych pôžičiek. Veríme, že si spomedzi rôznych poskytovateľov vyberiete toho najvhodnejšieho pre vás.